IMMENS MVO-prijs

La Bergère Group  wint eerste IMMENS MVO-prijs Maastricht-Heuvelland


La Bergère Group uit Maastricht heeft maandag 10 maart j.l. de eerste IMMENS MVO-prijs Maastricht-Heuvelland in ontvangst mogen nemen. De uitreiking vond plaats in het Centre Ceramique te Maastricht, waar in een speciale bijeenkomst van IMMENS  zo’n 150 regionale ondernemers en beleidsmakers getuige waren van het uitroepen van de winnaar.
In een eerste reactie gaf directeur-eigenaar Rino Soeters te kennen:
“We zijn ontzettend blij dat we de MVO-prijs Maastricht-Heuvelland in ontvangst mogen nemen! Het getuigt ervan dat we op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ik noem dat altijd liever  ondernemen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid,  goed bezig zijn. En met we bedoel ik nadrukkelijk ook onze medewerkers, zonder wie we onmogelijk deze prijs hadden kunnen binnenhalen”.
La Bergère Group kreeg de speciaal ontworpen  trofee uitgereikt uit handen van wethouder Andre Willems van Maastricht en mag zich twee jaar lang de “Meest Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van Maastricht en het Heuvelland” noemen.
Naast La Bergère Group dongen Weelec  uit Maastricht en Zorgbureau Talent uit Margraten beiden als finalist mee naar de MVO-prijs.


Overwegingen van de jury


Om zich een gedegen en zo compleet mogelijk beeld te vormen heeft de jury bedrijfsbezoeken afgelegd bij de drie finalisten. “Wij wilden de finalisten zelf spreken, doorvragen, het bedrijf van binnen en buiten zien, hun gedrevenheid proeven”, aldus jurylid Pierre Gubbels, in het dagelijkse leven directeur van Medireva. “Wij hebben ons zo een goed en grondig beeld kunnen vormen van de drie bedrijven en op basis daarvan onze finale beraadslagingen gevoerd”. Toch was het voor de jury allerminst een gemakkelijke keuze. "Alle drie de bedrijven zijn een waardig  finalist en kunnen zich met recht een voorbeeldig ambassadeur noemen van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de regio ", aldus Gubbels.

Eén bedrijf stak er echter bovenuit, zo het juryrapport,  en onderscheidt zich door een enorme gedrevenheid en de nuchtere en integere manier waarop duurzaamheid in alle facetten van de bedrijfsvoering wordt toegepast. De wijze waarop maatschappelijke verantwoord ondernemen vorm krijgt en voor klanten, maar vooral ook voor het eigen personeel zeer tastbaar wordt ingevuld mag een voorbeeld heten voor anderen.
La Bergere Group kan zich met recht een inspirerend ambassadeur noemen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de regio Maastricht-Heuvelland.
De speciaal voor de gelegenheid gemaakte MVO-bedrijfsfilms van de winnaar en de overige 2 finalisten zijn te zien op www.mvoprijs.nl en  www.immens.nl


Duurzaam ondernemen versterkt  de regio


De MVO-prijs Maastricht Heuvelland is dit jaar voor de eerste keer uitgereikt en is een initiatief van COS Limburg en IMMENS het platform van bedrijven in de regio die –samen met de MTB- kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In samenwerking met de gemeenten in het Heuvelland wordt deze tweejaarlijkse prijs uitgereikt aan regionale ondernemingen die op maatschappelijk, ecologisch en economisch terrein succesvol zijn. "Met de organisatie van de MVO-prijs willen we bedrijven die hier bewust mee bezig zijn belonen en stimuleren hiermee door te gaan", aldus Ronald Kohnen, directeur COS Limburg.