Wednesday, 9 July 2014

Deze zomer een roze bril voor de zon?

Als hotelier moet ik natuurlijk naar de harde, soms kille cijfers kijken. Gemiddelde kamerbezetting, omzet, personeelskosten enzovoorts. Hoewel La Bergère Group met zijn verschillende formules en hotels bepaald geen kleine groep is, is het allemaal nog vrij overzichtelijk.

Met de regionale economie zeggen cijfers mij opeens een stuk minder. De ene dag lees je in de krant dat de werkloosheid is toegenomen, de volgende dag hoor je op de radio dat er sprake is van economische groei. Ik kan de verschillende micro facetten waaruit de macro-economie bestaat soms maar moeilijk met elkaar rijmen. Gaat het overall nu beter of slechter met de Limburgse economie?

Misschien lees ik wat selectief, maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er momenteel mooie dingen gebeuren in Limburg. Zo las ik onlangs nog dat er op termijn duizend banen bijkomen bij VDL Nedcar in Born, terwijl dat bedrijf in 2012 nog op de rand van de afgrond balanceerde, toen Mitsubishi besloot zijn productie te verplaatsen. De fabriek werd prompt overgenomen door VDL en nu rollen er MINI's van de band.

En wat te denken van de Health Campus in Maastricht? U weet het misschien niet, maar dit wordt één van de belangrijkste centra voor gezondheid in Europa en het belangrijkste in de Euregio! Zorg, bedrijvigheid, onderwijs en onderzoek gaan hier hand in hand. Wedden dat Limburg hier in meer dan één opzicht gezonder van wordt?

Op Chemelot gebeurt iets soortgelijks, alleen dan niet op medisch, maar op technologisch vlak. De
Chemelot Campus heeft de ambitie het Euregionale hart te worden voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen op het gebied van chemie. Hiermee worden in minder dan tien jaar 2.900 arbeidsplaatsen gecreëerd, waarvan bijna de helft binnen één jaar. Maastricht University en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) zien in deze campus ook kansen op het gebied van onderzoek, onderwijs én het 'verzilveren' van de opgedane kennis.

Misschien kijk ik door een roze bril, maar ik zie duizenden nieuwe banen en de gestage ontwikkeling van Limburg naar een kennisintensieve regio. Het is zomer. Zet u ook eens zo'n roze bril op en de wereld ziet er opeens een stuk fleuriger uit!Rino Soeters
Algemeen directeur

No comments:

Post a Comment